loading

A jövőbeli eredményes együttműködés érdekében szeretném felajánlani segítségem új gépjárművének beszerzése, szervizelése, vagy tartós bérleti konstrukciók kidolgozása (flotta kezelés) esetén, cégük részére is.

Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot, hogy megismerhessem a jövőbeli gépjármű vásárlási, üzemeltetési terveiket.

Abban az esetben, ha személygépjárművek kapcsán már meglévő flottakezelővel dolgoznak, akkor is érdemes felvenni velünk a kapcsolatot, egyrészt, hogy a Hering Autópark Kezelő (www.autoparkberlet.hu) ajánlatával össze tudják vetni a már meglévő ajánlataikat, illetve azért, hogy a legkedvezőbb alapot (gépjárművet) lehessen biztosítani a flottakezelő cégük számára.


Hering Autócentrum. márkakereskedéseiben közösen biztosan megtaláljuk a vállalkozás és munkatársaik számára legmegfelelőbb személy-, illetve haszongépjárművet, márkaszervizeinkben pedig felkészült szakértők várják az autókat.

Cégük és dolgozói részére költséghatékony flotta megoldásokat biztosítunk, valamint lehető legmagasabb kedvezményeket és egyedi ajánlatokat kalkulálunk.

 Elérhetőségeim: a névjegyben találhatóakat kéne majd megadni kiegészítve a flotta@autohering.hu-val

      Gaál Zoltán

     flotta értékesítési vezető

 

    Hering Autócentrum

    mobil:+3630 333 9102

    e-mail: zoltan.gaal@opelhering.hu

 Opel Hering Flottatámogatási kategóriák már 1 db autó vásárlása esetén is:

 

Cégek / Vállalkozások

Cégek / Vállalkozások (EV, Bt, Kft, Rt., Zrt.) olyan üzleti felhasználók, Vállalkozások, akik/amelyek beszereznek min. 1 darab Opel Hering által forgalmazott gépjárművet az adott naptári évben.

Egyházak, egyházi személyek

Magyarországon bejegyzett történelmi egyházak vagy ezen egyházak felesküdött tagjai. A Flottakedvezmény jogosultságának érvényesítéséhez az adott egyház által kiállított igazolás szükséges

Jogi tevékenységet végző személyek

Olyan személyek és Vállalkozások, melyek jogi tevékenységet folytatnak és ezt a Magyar Ügyvédi Kamara (megyei kamara), Magyar Országos Közjegyzői Kamara (megyei kamara), illetékes Bíróság Elnöke vagy Ügyészség vezetője által kiállított okmánnyal, vagy a jogtanácsosok jegyzékébe történő felvétellel igazolni tudják.

Katonai és Rendészeti szervek alkalmazottai, tűzoltók

A Magyar Honvédség bármely had-nemébe szolgáló hivatásos illetve szerződéses állományú személyek. A Rendőrségnél (ORFK, BRFK) szolgáló hivatásos és szerződéses állományú személyek. A Katasztrófavédelmi Igazgatóságok alá tartozó tűzoltóságok szerződéses állományú munkavállalói. A Flottakedvezmény igazolásához az érvényes katona igazolvány/rendőrigazolvány másolata vagy a munkáltatói igazolás eredeti példánya szükséges.

Kiemelt Partner Program (KPP)

A program célja kulcsfontosságú vásárlóink Opel modelljeihez fűződő lojalitásának növelése alkalmazottaik és családtagjaik gépkocsi vásárlásainál nyújtott anyagi támogatásán keresztül. Részletek a www.opelpartner.hu oldalon

Közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők

Azon személyek, akik

- Az 1992. évi XXXIII. tv. értelmében közalkalmazotti státuszban dolgoznak és

- a 2011. évi CXCIX tv. hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselőnek minősülnek. , ill.

- akik a hatályos jogszabályok szerint a közalkalmazotti, közszolgálati státuszhoz hasonló hivatali jogviszony fennállását igazolni tudják.

A közalkalmazotti státusz igazolására a munkáltató által kiadott igazolványt

(közalkalmazotti igazolvány stb.), vagy a közalkalmazott kinevezéséről és annak elfogadásáról, valamint a közalkalmazotti státusz fennállását igazoló nyilatkozatot, szerződést kell bemutatni.

A közszolgálati tisztviselői státusz igazolására a munkáltató által kiadott igazolvány (belépési igazolvány), vagy a közalkalmazott kinevezéséről és annak elfogadásáról, valamint a közalkalmazotti státusz fennállását igazoló nyilatkozatot, szerződést kell bemutatni.

Lízing (természetes személy részére)

Természetes személyek akik pénzügyi, vagy operatív lízing keretében Opel gépjárművet vásárolnak.

Márkakereskedések és beszállítók munkavállalói

Azon természetes személyek, akik munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb tartós (min. 1 éves) szerződéses jogviszonyban állnak valamely Hivatalos Opel

Márkakereskedéssel, Szervizzel illetve Opel Beszállítóval, valamint előbbi személyek közvetlen hozzátartozói.

Mozgáskorlátozottak

Támogatásban részesülhetnek azok a mozgáskorlátozott egyéni vásárlók vagy gyámjaik, akik rendelkeznek a területileg illetékes Közigazgatási Hivatal igazolásával. Ennek a hiteles másolatát kell bemutatni. A forgalmi engedélyben tulajdonosként vagy üzemben tartóként a mozgáskorlátozott személynek vagy gyámjának kell szerepelnie.

Nagycsaládosok Szervezete

Minden olyan természetes személy jogosult az ügyfélkedvezményre, aki tagja a Nagycsaládosok Szervezetének és erről a Szervezet hivatalos igazolást állít ki, melynek bemutatása szükséges.

Szakmai kamarák tagjai

Azok a személyek, akik Magyarországon hivatalosan bejegyzett alábbi szakmai kamaránál tagsággal rendelkeznek. A kedvezmény másra nem átruházható.

MAKASZ,

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara,

Magyar Gyógyszerész Kamara,

Magyar Orvosi Kamara,

Magyar Állatorvosi Kamara,

Magyar Mérnöki Kamara,

Magyar Építész Kamara,

Nemzeti Agrár Kamara.

Diplomáciai testületek, nemzetközi szervezetek

Ezen Flottavásárlói csoportnak adandó kedvezmény minden konzulátusnak, követségnek, nemzetközi szervezetnek, valamint minden konzulátus és követség olyan külföldi vagy magyar állampolgárságú munkatársának jár, aki diplomata igazolvánnyal tudja státuszát igazolni, amely egyben a jogosultság igazolását is jelenti.

Diplomata kedvezményt a külföldi szolgálatban lévő magyar állampolgároknak abban az esetben lehet adni, ha hivatalos minisztériumi megbízásból legalább 1 éve külföldön dolgozik és diplomata útlevéllel igazolni tudja diplomata státuszát.

Nemzetközi szervezetnek minősül minden olyan szervezet, mely működése több állam támogatására épül és tevékenységi köre több államot érint. (pl.: ENSZ, Világbank)

Gépkocsivezető-képzés

Olyan természetes vagy jogi személyek, akik gépjárművezetői oktatói engedéllyel rendelkeznek. A jogosultság igazolása ezen engedély hiteles másolatával történik.

Kormányzati szervek – államigazgatás

Kormányzati jellegű kedvezményre jogosult minden olyan költségvetési intézmény, valamint önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, iskolák, kórházak, katasztrófavédelmi igazgatóságok, tűzoltóságok stb., függetlenül attól, hogy a központosított közbeszerzések hatálya alá tartoznak vagy sem.

Magyar Autókölcsönzők Szövetsége

Mindazon jogi személyek, melyek a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének tagjai és

Magyarországon gépjármű bérbeadással illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatással foglalkoznak. Tagságukat a Szövetség hivatalos nyilatkozatban igazolja, melynek eredetije bemutatandó. A gépjárművekre vonatkozó speciális tartási idő: 4 hónap és 5.000 kilométer.

Taxi vállalkozások

Olyan természetes vagy jogi személyek, akik személyfuvarozó (Taxi) engedéllyel rendelkeznek. A jogosultság igazolásához az engedély másolata szükséges.Hívjon bennünket és beszéljük meg személyesen flotta igényeit. Felkészült flottaértékesítési tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésére ITT.

Ugrás az oldal tetejére